Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

De samenwerking met ouders is onmisbaar op onze school.
In samenwerking met ouders proberen wij onze kinderen het beste te bieden.
Er zijn twee officiële instanties voor ouders op onze school:
de oudervereniging en de oudergeleding van de MR.
In het bovenstaande menu kiest u voor de pagina van
de oudervereniging (OR) of van de medezeggenschapsraad (MR).

Linkjes naar    PARRO       OUDERPORTAAL